Imprezy

Kino EVA zastrzega sobie możliwość zmiany repertuaru w sytuacjach od nas nie zależnych, np. w przypadku nie otrzymania kopii filmu od dystrybutora.